Цена: 220.00 лв.Каталожен № 1295

Спецификации:

Тегло: 84 кг
Височина: 92 см
Дължина: 36 см
Ширина: 36 см
Данните и цената са за малкия постамент. Голям постамент: тегло - 111 кг, височина - 103 см, основа - 36 х 36 см