Декоративни отливки от бетон

Арка за врата или прозорец

Арка за врата или прозорец

КОЛОНА + САКСИЯ

КОЛОНА + САКСИЯ

ПОСТАМЕНТ + КОЛОНА

ПОСТАМЕНТ + КОЛОНА

Римска колона цяла - гладка

Римска колона цяла - гладка

Римска колона цяла с капител ВТ

Римска колона цяла с капител ВТ

KOЛОНА + ЛЪВ

KOЛОНА + ЛЪВ

Постамент

Постамент

САКСИЯ + ПОСТАМЕНТ

САКСИЯ + ПОСТАМЕНТ

САКСИЯ + ПОСТАМЕНТ

САКСИЯ + ПОСТАМЕНТ

САКСИЯ + КОЛОНА

САКСИЯ + КОЛОНА

Саксия с постамент

Саксия с постамент

Саксия с постамент

Саксия с постамент

ПОСТАМЕНТ + САКСИЯ

ПОСТАМЕНТ + САКСИЯ

Римска колона

Римска колона

Римска колона

Римска колона

Колона за врата

Колона за врата

Колона за врата

Колона за врата

Колона за врата

Колона за врата

Колона за врата

Колона за врата

Колона + арка

Колона + арка

Колона

Колона

Колона

Колона

Колона

Колона

Колона за нисък парапет

Колона за нисък парапет

Колона

Колона

Колона

Колона

Колона

Колона

Колона

Колона

Колона

Колона

Постамент + саксия

Постамент + саксия

Колона

Колона

Постамент с лъв

Постамент с лъв

Постамент

Постамент