Декоративни отливки от бетон
Промоция за м. май и юни - 20% търговска отстъпка
от показаната цена за всички изделия!